Zawarcie umowy pośrednictwa przy sprzedaży mieszkania

Jeżeli już zdecydowaliśmy, że wybrane przez nas biuro spełnia wszystkie wymagania i jest profesjonalnie przygotowane do swojej pracy, powinniśmy podpisać umowę pośrednictwa z jego przedstawicielami. Przy jej parafowaniu należy być bardzo ostrożnym i dokładnie sprawdzić, czy owa umowa jest kompletna i zawiera wszystkie niezbędne paragrafy.

Podpisuj umowę tylko z licencjonowanym pośrednikiem

Umowa pośrednictwa musi być zawarta oczywiście na piśmie; jeżeli biuro proponuje Ci inne wyjście, od razu zrezygnuj z jego usług, gdyż są one nieprofesjonalne. Oprócz tak oczywistych elementów jak data oraz miejsce powstania sporządzona na piśmie umowa powinna dokładnie wskazywać strony transakcji, określając ich dane, czyli personalia klienta i pośrednika. Oprócz imienia i nazwiska należy zadbać o to, aby w dokumencie był zawarty numer licencji osoby pośredniczącej.

Warto również sporządzić adnotację poświadczającą o tym, że pośrednik posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, będące zabezpieczeniem przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w związku z wykonywanym przez niego zawodem. Kolejnym istotnym elementem, jaki należy zawrzeć w umowie, jest wskazanie czasu jej trwania.

W tym zakresie możemy dokładnie określić okres czasu, w którym ma być świadczone pośrednictwo, lub dać pośrednikowi wolną rękę, definiując czas trwania umowy jako nieokreślony. Bez względu na to, które z tych dwóch rozwiązań wybierzemy, należy bezwzględnie zapisać naszą decyzję w umowie.

Wskaż przedmiot umowy

Bardzo istotnym czynnikiem podczas podpisywania umowy jest dokładne wskazanie jej przedmiotu, czyli adresu nieruchomości, która ma zostać sprzedana. Warto też pamiętać o zapisaniu formy wynagrodzenia, określając procent kwoty, jaki przypadnie pośrednikowi po sprzedaniu mieszkania.

Godnym uwagi rozwiązaniem, które powinniśmy zawrzeć na piśmie, jest klauzula wyłączności, wskazująca, że współpracujące z nami biuro jest jedyną firmą pomagającą nam w sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu odpowiedzialność jest na barkach wyłącznie tego jednego przedsiębiorstwa, które powinna zrobić wszystko, aby nam pomóc. Ponadto wszelkie inne zapisy, takie jak np. forma i termin przekazania wynagrodzenia czy katalog kar umownych mogą być zawarte w umowie, lecz nie muszą; zależy to wyłącznie od naszej i pośrednika woli.

Niemniej jednak wszelkie wcześniej wymienione zapisy powinny bezwzględnie znajdować się w umowie, co pozwoli nam spać spokojnie i nie martwić się o to, że możemy zostać oszukani przez nieuczciwe biuro pośrednictwa..

2 komentarze do “Zawarcie umowy pośrednictwa przy sprzedaży mieszkania”

  1. Z tymi licencjami, to faktycznie dobrze sprawdzać. Teoretycznie jak agent ma licencję i legalnie działa, to musi mieć ubezpieczenie. Spotkałem się z takimi akcjami, że gość otwierał biuro, zatrudniał babeczki bez żadnych papierów i one wszystko załatwiały. Ale licencję tylko on miał, nei wzbudzało to zaufania…

  2. Lila nie pisz bzdetow. w tym biznesie wszyscy tak dzialaja. wazna to jest prowizja a nie czy to krysia czy zdzisia ma licencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *